امروز شنبه 14 تیر 1399

مواد اولیه

اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
6,000 تومان
پارافین  تخته ای
پارافین جامد تخته ای یک درصد- کیلویی
16,000 تومان
پارافین کریستال ایرانی
پارافین کریستال ایرانی
35,000 تومان
پارافین ژله ای
پارافین ژله ای - نیم کیلویی
25,000 تومان
پایه نگهدارنده فتیله
پایه نگهدارنده فتیله - بسته 10 تایی
1,000 تومان