امروز شنبه 16 اسفند 1399

مواد اولیه

اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
11,500 تومان
پارافین تخته ای 3 درصد
پارافین جامد تخته ای 3 درصد- کیلویی
36,000 تومان
پارافین  تخته ای 1 درصد
پارافین جامد تخته ای یک درصد- کیلویی
38,000 تومان
پارافین کریستال نیم درصد ایرانی
پارافین کریستال نیم درصد ایرانی- یک کیلویی
47,000 تومان
پارافین ژله ای
پارافین ژله ای
27,000 تومان
پایه نگهدارنده فتیله
پایه نگهدارنده فتیله - بسته 10 تایی
1,500 تومان