امروز پنجشنبه 03 اسفند 1396

مواد اولیه

اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
1,500 تومان
موجود نيست
پارافین  تخته ای
پارافین جامد تخته ای - کیلویی
6,300 تومان
پارافین ژله ای
پارافین ژله ای - نیم کیلویی
9,800 تومان
پایه نگهدارنده فتیله
پایه نگهدارنده فتیله - بسته 10 تایی
500 تومان