امروز پنجشنبه 15 خرداد 1399

قالبها

قالب شش ضلعی
قالب شش ضلعی
3,800 تومان
قالب خروس
قالب خروس دو تکه
3,000 تومان
موجود نيست
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
22,500 تومان
قالب استوانه کوتاه
قالب استوانه کوتاه
4,000 تومان
قالب ستاره 5 پر
قالب ستاره 5 پر
3,500 تومان
قالب ستاره 6 پر
قالب ستاره 6 پر
3,500 تومان
قالب قلب
قالب قلب
4,500 تومان
قالب مکعب کوتاه
قالب مکعب کوتاه
4,000 تومان
قالب ستاره هرمی
قالب ستاره هرمی
3,000 تومان
موجود نيست
قالب هرمی چهار وجهی
قالب هرمی چهار وجهی
12,400 تومان
قالب هرمی سه  وجهی
قالب هرمی سه وجهی
12,400 تومان
قالب سیلیکونی ستاره
قالب سیلیکونی ستاره
6,000 تومان
موجود نيست