امروز شنبه 16 اسفند 1399

لوازم جواهر دوزی

برگ پولکی کشیده
برگ پولکی کشیده- بسته 10گرمی
4,500 تومان
برگ پولکی رز
برگ پولکی رز -بسته 10گرمی
4,500 تومان
برگ پولکی کوچک
برگ پولکی کوچک- بسته 10گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
گلبرگ پولکی 3 پر
گلبرگ پولکی 3 پر - بسته 10 گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
گلبرگ پولکی 5 پر
گلبرگ پولکی 5 پر - بسته 10 گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
منجوق شیشه ای طلایی
منجوق شیشه ای طلایی - بسته 10 گرمی
2,000 تومان
موجود نيست
منجوق شیشه ای بیرنگ
منجوق شیشه ای بیرنگ - بسته 10 گرمی
2,000 تومان
منجوق شیشه ای بنفش
منجوق شیشه ای بنفش -بسته 10 گرمی
2,000 تومان
منجوق گچی سبز روشن
منجوق گچی سبز روشن -بسته 10 گرمی
2,000 تومان
منجوق مات سرخابی
منجوق مات سرخابی -بسته 10 گرمی
2,000 تومان
موجود نيست
منجوق گچی مشکی
منجوق گچی مشکی - بسته 10 گرمی
2,000 تومان
موجود نيست
منجوق گچی زرد
منجوق گچی زرد -بسته 10 گرمی
2,000 تومان