امروز سه شنبه 06 فروردین 1398

ابزار هنری

نخ ابریشمی آبی نفتی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی آبی نفتی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی کرم
نخ ابریشمی دوخت برزیلی کرم
1,600 تومان
نخ ابریشمی سبزآبی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سبزآبی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی سبز وسط
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سبز وسط
1,600 تومان
موجود نيست
تور شماره دوزی2
تور مخصوص شماره دوزی 2-یک متری
8,500 تومان
موجود نيست
تور شماره دوزی1
تور شیری مخصوص شماره دوزی .سوریه ای - یک متری
20,000 تومان
سوزن شبه قالی سرنگی
سوزن شبه قالی سرنگی
1,500 تومان
سوزن شبه قالی پاکستانی
سوزن شبه قالی پاکستانی
2,250 تومان
موجود نيست
سوزن شبه قالی دسته دار
سوزن شبه قالی دسته دار
4,500 تومان
موجود نيست
نخ کوبلن بنفش
نخ کوبلن خارجی- بنفش
700 تومان
نخ کوبلن نارنجی
نخ کوبلن خارجی- نارنجی
700 تومان
نخ کوبلن آبی روشن
نخ کوبلن خارجی- آبی روشن
700 تومان