امروز سه شنبه 26 تیر 1397

ابزار چرم دوزی

نخ موم زده مارک KORD- کرم
بسته 10 متری نخ موم زده KORD- کرم
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD- بنفش
بسته 10 متری نخ موم زده KORD- بنفش
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD - فیروزه ای
بسته 10 متری نخ موم زده KORD - فیروزه ای
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD - سرمه ای
بسته 10 متری نخ موم زده KORD - سرمه ای
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD - طوسی
بسته 10 متری نخ موم زده KORD - طوسی
1,000 تومان
نخ  موم زده مارک KORD- سفید
بسته 10 متری نخ موم زده KORD- سفید
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD - سبز
بسته 10 متری نخ موم زده KORD - سبز
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD- سبز روشن
بسته 10 متری نخ موم زده KORD- سبز روشن
1,000 تومان
نخ موم زده مارک KORD هفت رنگ
بسته 10 متری نخ موم زده KORD هفت رنگ
2,200 تومان
نخ موم زده مارک MEGAFIL- زرد
بسته 10 متری نخ موم زده MEGAFIL -زرد
800 تومان
بسته کامل سوزن
بسته کامل سوزن
1,600 تومان
سوزن کوبلن
سوزن کوبلن
250 تومان