امروز چهارشنبه 30 آبان 1397

ابزار چرم دوزی

سوزن کوبلن
سوزن کوبلن
250 تومان
سنبه طرح چشم
سنبه چشم شماره 6
5,200 تومان
قیچی چرم نوک باریک
قیچی برش چرم شماره 3
3,800 تومان
موجود نيست
تخته  کار چرم حرفه ای
تخته کار چرم حرفه ای
12,200 تومان
تخته  کار چرم مبتدی
تخته کار چرم مبتدی
4,900 تومان
خودکار ژله ای
بسته 5 تایی خودکار ژله ای
1,000 تومان
موجود نيست
کرپ
کرپ
1,800 تومان
سوراخ کن دستی
سوراخ کن دستی خورشیدی
38,000 تومان
موجود نيست
سنبه شماره 1
سنبه 1 مخصوص سوراخ کردن چرم
2,700 تومان
سنبه شماره 2
سنبه 2 مخصوص سوراخ کردن چرم
2,700 تومان
سنبه شماره 3
سنبه 3 مخصوص سوراخ کردن چرم
2,800 تومان
موجود نيست
سنبه بیضی 3
سنبه3 مخصوص سوراخ کردن چرم
5,700 تومان