امروز دوشنبه 03 اردیبهشت 1397

ابزار چرم دوزی

سنبه شماره 1
سنبه 1 مخصوص سوراخ کردن چرم
2,700 تومان
سنبه شماره 2
سنبه 2 مخصوص سوراخ کردن چرم
2,700 تومان
سنبه شماره 3
سنبه 3 مخصوص سوراخ کردن چرم
2,800 تومان
موجود نيست
سنبه بیضی 3
سنبه3 مخصوص سوراخ کردن چرم
5,700 تومان
سنبه طرح مربع
سنبه مربع شماره 4-5
5,200 تومان
سنبه طرح مثلث
سنبه مثلث شماره 4-5
5,200 تومان
سنبه طرح ستاره6
سنبه مخصوص سوراخ کردن چرم
6,500 تومان
سنبه طرح اشک8
سنبه اشکی شماره 8 مخصوص طرح انداختن روی چرم
9,800 تومان
سنبه قلب
سنبه قلب شماره 5
5,100 تومان
ترمه 6
سنبه ترنج شماره 6 مخصوص طرح انداختن روی چرم
5,400 تومان
قیچی دست ساز
قیچی مخصوص برش چرم
19,500 تومان
موجود نيست
مشته چدنی
مشته چدنی
4,100 تومان