امروز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

لوازم بافتنی

قلاب دسته پلاستیکی 3.5
قلاب دسته پلاستیکی 3.5
2,000 تومان
قلاب دسته پلاستیکی 4
قلاب دسته پلاستیکی 4
2,000 تومان
قلاب دسته پلاستیکی 4.5
قلاب دسته پلاستیکی 4.5
2,000 تومان
دستگاه طناب باف
دستگاه طناب باف
10,500 تومان
موجود نيست
گره و پیچ 1
دانه گیر و گوشه گیر بافت پیچ
2,250 تومان
موجود نيست
گره و پیچ 2
دانه گیر و گوشه گیر بافت پیچ
2,250 تومان
موجود نيست
گره و پیچ 3
دانه گیر و گوشه گیر بافت پیچ
2,250 تومان
دستگاه موتیف گرد ساده
دستگاه موتیف گرد ساده
2,000 تومان
دستگاه موتیف مربع ساده
دستگاه موتیف مربع ساده
2,100 تومان
موجود نيست
میل یو شکل
میل بافتنی یو شکل
10,500 تومان
موجود نيست
دستگاه موتیف ترکیبی
دستگاه بافت ترکیبی موتیف
10,500 تومان
موجود نيست
دستگاه منگوله زن  چهار سایز
دستگاه منگوله زن 4 سایز
30,000 تومان