امروز شنبه 24 آذر 1397

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

نخ کوبلن قهواه ای روشن
نخ کوبلن خارجی- قهواه ای روشن
450 تومان
نخ کوبلن قهوه ای تیره
نخ کوبلن قهوه ای تیره
450 تومان
نخ کوبلن زرد
نخ کوبلن خارجی- زرد
450 تومان
نخ کوبلن مشکی
نخ کوبلن خارجی- مشکی
450 تومان
نخ کوبلن سبز تیره
نخ کوبلن خارجی- سبز تیره
450 تومان
نخ کوبلن قرمز
نخ کوبلن خارجی- قرمز
450 تومان
نخ ابریشمی سبز کم رنگ
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سبز کم رنگ
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی قهوه ای روشن
نخ ابریشمی دوخت برزیلی قهوه ای روشن
1,600 تومان
نخ ابریشمی قهوه ای تیره
نخ ابریشمی دوخت برزیلی قهوه ای تیره
1,600 تومان
نخ ابریشمی سرخابی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سرخابی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی مشکی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی مشکی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی آبی نفتی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی آبی نفتی
1,600 تومان
موجود نيست