امروز پنجشنبه 14 اسفند 1399

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

سوزن تنبور ترک
سوزن تنبور ترک
90,000 تومان
موجود نيست
سوزن تنبور سه سوزنه
سوزن تنبور سه سوزنه
75,000 تومان
موجود نيست
نخ بوبین دار جعبه ای
نخ بوبین دار جعبه 80 تایی
98,000 تومان
موجود نيست
شماره دوزی 10
دنیای هنر شماره دوزی 10 - اکرم ذاکری
18,000 تومان
شماره دوزی 9
دنیای هنر شماره دوزی 9 - اکرم ذاکری
18,000 تومان
دنیای هنر شماره دوزی8
دنیای هنر شماره دوزی8 - اکرم ذاکری
16,000 تومان
سوزن تنبوره دوزی
سوزن تنبوره دوزی (رشتی دوزی)
9,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
10,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
10,000 تومان
موجود نيست
پروژه شماره دوزی 1
پروژه شماره دوزی1 - طرح خوک
7,500 تومان
پروژه شماره دوزی 2
پروژه شماره دوزی 2 - طرح قلب
7,500 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  کرم
نخ عمامه خارجی کرم
2,000 تومان
موجود نيست