امروز پنجشنبه 28 شهریور 1398

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

سوزن تنبوره دوزی
سوزن تنبوره دوزی (رشتی دوزی)
9,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
10,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
10,000 تومان
موجود نيست
پروژه شماره دوزی 1
پروژه شماره دوزی1 - طرح خوک
7,500 تومان
پروژه شماره دوزی 2
پروژه شماره دوزی 2 - طرح قلب
7,500 تومان
نخ عمامه  کرم
نخ عمامه خارجی کرم
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  آبی
نخ عمامه خارجی آبی
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه سبز
نخ عمامه خارجی سیز
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  سرمه ای
نخ عمامه خارجی سرمه ای
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  زرد
نخ عمامه خارجی زرد
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه صورتی
نخ عمامه خارجی صورتی
2,000 تومان
نخ عمامه  قرمز
نخ عمامه خارجی قرمز
2,000 تومان
موجود نيست