امروز پنجشنبه 27 تیر 1398

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

نخ کوبلن سبز تیره
نخ کوبلن خارجی- سبز تیره
700 تومان
نخ کوبلن قرمز
نخ کوبلن خارجی- قرمز
700 تومان
نخ ابریشمی سبز کم رنگ
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سبز کم رنگ
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی قهوه ای روشن
نخ ابریشمی دوخت برزیلی قهوه ای روشن
1,600 تومان
نخ ابریشمی قهوه ای تیره
نخ ابریشمی دوخت برزیلی قهوه ای تیره
1,600 تومان
نخ ابریشمی سرخابی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سرخابی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی مشکی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی مشکی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی آبی نفتی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی آبی نفتی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی کرم
نخ ابریشمی دوخت برزیلی کرم
1,600 تومان
نخ ابریشمی سبزآبی
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سبزآبی
1,600 تومان
موجود نيست
نخ ابریشمی سبز وسط
نخ ابریشمی دوخت برزیلی سبز وسط
1,600 تومان
موجود نيست
تور شماره دوزی2
تور مخصوص شماره دوزی 2-یک متری
8,500 تومان
موجود نيست