امروز یکشنبه 03 شهریور 1398

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

تور شماره دوزی1
تور شیری مخصوص شماره دوزی .سوریه ای - یک متری
20,000 تومان
سوزن شبه قالی سرنگی
سوزن شبه قالی سرنگی
2,000 تومان
سوزن شبه قالی پاکستانی
سوزن شبه قالی پاکستانی
2,250 تومان
موجود نيست
سوزن شبه قالی دسته دار
سوزن شبه قالی دسته دار
4,500 تومان
موجود نيست
نخ کوبلن بنفش
نخ کوبلن خارجی- بنفش
700 تومان
نخ کوبلن نارنجی
نخ کوبلن خارجی- نارنجی
700 تومان
نخ کوبلن آبی روشن
نخ کوبلن خارجی- آبی روشن
700 تومان
نخ کوبلن سرمه ای
نخ کوبلن خارجی- سرمه ای
700 تومان
نخ کوبلن کرم
نخ کوبلن خارجی- کرم
700 تومان
بسته کامل سوزن
بسته کامل سوزن
1,600 تومان
سوزن کوبلن
سوزن کوبلن
250 تومان