امروز جمعه 20 تیر 1399

لوازم گلهای کریستالی

برگ مو صدفی کوچک
برگ مو صدفی کوچک - بسته 50 گرمی
5,000 تومان
برگ پیچک صدفی
برگ پیچک صدفی - بسته 50 گرمی
5,000 تومان
برگ توت صدفی
برگ توت صدفی- بسته 50 گرمی
5,000 تومان
یاس متوسط سرامیکی
یاس متوسط سرامیکی بسته 50 گرمی
5,300 تومان
برگ پیچ  بزرگ دورنگ
برگ پیچ بزرگ دورنگ- بسته 50 گرمی
4,000 تومان
برگ پیچ  متوسط دورنگ
برگ پیچ متوسط دورنگ- بسته 50 گرمی
4,000 تومان
برگ سنبل دورنگ
برگ سنبل دورنگ- بسته 50 گرمی
4,000 تومان
رز وحشی متوسط  لب طلا
رز وحشی متوسط لب طلا- بسته 50 گرمی
11,000 تومان
موجود نيست
رز وحشی بزرگ لب طلا
رز وحشی بزرگ لب طلا - بسته 50 گرمی
11,000 تومان
موجود نيست
برگ رز لب طلا
برگ رز لب طلا - بسته 50 گرمی
11,000 تومان
موجود نيست
برگ پیچک ابکاری
برگ پیچک ابکاری- بسته 50 گرمی
5,300 تومان
برگ توت آبکاری
برگ توت آبکاری - بسته 50 گرمی
5,300 تومان