امروز یکشنبه 03 شهریور 1398

لوازم گلهای کریستالی

گلبرگ پا اردکی مات
گلبرگ پا اردکی مات بسته 50 گرمی
2,500 تومان
گلبرگ شقایق کوچک سرامیکی
گلبرگ شقایق متوسط سرامیکی بسته 100گرمی
3,700 تومان
گل شش پر سرامیکی
گل شش پر سرامیکی بسته 50 گرمی
2,700 تومان
گلبرگ چیپسی بزرگ سرامیکی
گلبرگ چیپسی بزرگ سرامیکی بسته 100 گرمی
4,000 تومان
مارگریت سرامیکی
مارگریت سرامیکی بسته 50 گرمی
2,500 تومان
گلبرگ رز وحشی سرامیکی
گلبرگ رز وحشی سرامیکی بسته 100 گرمی
4,000 تومان
شکوفه ریز سرامیکی
شکوفه ریز سرامیکی بسته 50 گرمی
2,500 تومان
گلبرگ قاشقی بزرگ صدفی
گلبرگ قاشقی بزرگ صدفی بسته 100 گرمی
3,800 تومان
گلبرگ قاشقی متوسط صدفی
گلبرگ قاشقی متوسط صدفی بسته 100 گرمی
3,800 تومان
گلبرگ شقایق بزرگ صدفی
گلبرگ شقایق بزرگ صدفی بسته 50 گرمی
4,500 تومان
گلبرگ شقایق  متوسط صدفی
گلبرگ شقایق متوسط صدفی بسته 100 گرمی
3,800 تومان
گل شش پر صدفی
گل شش پر صدفی بسته 50 گرمی
6,000 تومان