امروز سه شنبه 26 تیر 1397

لوازم گلهای کریستالی

برگ رز متوسط آبکاری
برگ رز آبکاری طلایی بسته 50 گرمی
3,000 تومان
برگ پیچ آبکاری
برگ پیچ آبکاری طلایی بسته 50 گرمی
3,000 تومان
برگ هلو آبکاری
برگ هلو آبکاری طلایی بسته 50 گرمی
4,500 تومان
موجود نيست
گلبرگ سه پر آبکاری
گلبرگ سه پر آبکاری طلایی بسته 50 گرمی
6,000 تومان
مروارید  آبکاری طلایی
مرواریدی آبکازی طلایی - بسته 50 گرمی
1,500 تومان
شکوفه توپر کوچک آبکاری
شکوفه توپر کوچک آبکاری طلایی بسته 50 گرمی
3,000 تومان
پروانه بزرگ فلزی
پروانه بزرگ فلزی
1,600 تومان
موجود نيست
نوار گاترین سبز
نوار گاترین سبز
1,700 تومان
نوار گاترین قهوه ای
نوار گاترین قهوه ای
1,700 تومان
نوار  نقره ای
نوار نقره ای
1,500 تومان
نوار  طلایی
نوار طلایی
1,500 تومان
سیم روکش دار متالیک نقره ای 3
سیم روکش دار دوکی متالیک نقره ای شماره 3
4,200 تومان