امروز یکشنبه 03 شهریور 1398

لوازم گلهای کریستالی

مارگریت مات دورنگ
مارگریت مات دو رنگ بسته 100 گرمی
7,200 تومان
موجود نيست
شقایق متوسط مات دورنگ
شقایق متوسط مات دورنگ بسته 50 گرمی
3,500 تومان
برگ پیچک ریز مات
برگ پیچک ریز مات- بسته 50 گرمی
4,500 تومان
برگ سنبل مات
برگ سنبل مات- بسته 50 گرمی
4,500 تومان
گلبرگ پامچال
گلبرگ پامچال مات- بسته 100گرمی
5,400 تومان
موجود نيست
شکوفه صلیبی مات
شکوفه صلیبی مات- بسته 50 گرمی
4,500 تومان
قاشقی بزرگ مات دورنگ
قاشقی بزرگ مات دورنگ - بسته 50 گرمی
3,000 تومان
قاشقی متوسط مات دورنگ
قاشقی متوسط مات دورنگ - بسته 50 گرمی
6,000 تومان
رز وحشی متوسط صدفی دورنگ
رز وحشی متوسط صدفی دورنگ بسته 50 گرمی
9,500 تومان
رز وحشی متوسط مات دورنگ
رز وحشی متوسط مات دورنگ- بسته 50 گرمی
3,500 تومان
گندمی صاف صدفی
گندمی صاف صدفی بسته 50 گرمی
5,000 تومان
سیم روکش نخی سبز5
سیم روکش نخی سبز5
8,000 تومان