امروز جمعه 28 دی 1397

لوازم گلهای کریستالی

بوته غنچه رز سفید
بوته غنچه رز سفید
6,000 تومان
شکوفه صلیبی صدفی
شکوفه صلیبی صدفی-بسته 50 گرمی
6,000 تومان
موجود نيست
شکوفه 5 پر صدفی
شکوفه 5 پر صدفی -بسته 100 گرمی
2,250 تومان
موجود نيست
تمشکی صدفی
تمشکی صدفی متوسط بسته 50 گرمی
3,800 تومان
نوار اکلیلی طلایی
نوار اکلیلی طلایی
2,500 تومان
موجود نيست
نوار اکلیلی نقره ای
نوار اکلیلی نقره ای
3,000 تومان
برگ هلو  کوچک  مات
برگ هلو کوچک مات بسته 100 گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
تیله ای 10
تیله ای 10 - بسته 100 گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
گلبرگ آنمان مات
گلبرگ آنمان مات- بسته 100 گرمی
4,500 تومان
موجود نيست
پروانه گل دار فلزی
پروانه گل دار فلزی
1,200 تومان
موجود نيست
گل سرخ صدفی
گل سرخ صدفی بسته 100 گرمی
2,500 تومان
تیله ای 6
تیله ای 6 - بسته 100 گرمی
4,400 تومان