امروز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

لوازم گلهای کریستالی

گل سرخ صدفی
گل سرخ صدفی بسته 100 گرمی
3,800 تومان
تیله ای 6
تیله ای 6 - بسته 100 گرمی
6,600 تومان
تیله ای 8
تیله ای 8 - بسته 100 گرمی
3,600 تومان
قاصدک فلزی طلایی
قاصدک فلزی 18 (بسته 5 تایی)
3,000 تومان
بوته آتشین
بوته آتشین
5,250 تومان
موجود نيست
پرچم گل
پرچم گل
3,000 تومان
مکعب شیشه ای 6
مکعبی 6- بسته 100 گرمی
6,600 تومان
مکعبی شیشه ای  8
مکعبی 8- بسته 100 گرمی
3,500 تومان
مکعبی شیشه ای 10
مکعبی 10 - بسته 100 گرمی
3,800 تومان
شکوفه توپر  کوچک
شکوفه توپر کوچک - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
شکوفه توپر  بزرگ
شکوفه توپر بزرگ - بسته 100 گرمی
3,800 تومان
موجود نيست
شکوفه ریز
شکوفه ریز - بسته 100 گرمی
4,200 تومان