امروز جمعه 28 دی 1397

لوازم گلهای کریستالی

کله قندی
کله قندی- بسته 100 گرمی
3,000 تومان
الماسی بزرگ
الماسی بزرگ - بسته 100 گرمی
2,500 تومان
اشک متوسط
اشک متوسط - بسته 100 گرمی
3,400 تومان
شمشیری صاف
شمشیری صاف - بسته 100 گرمی
2,250 تومان
موجود نيست
شمشیری کج
شمشیری کج - بسته 100 گرمی
1,800 تومان
موجود نيست
پافیلی
کریستال پافیلی - بسته 100 گرمی
3,000 تومان
سبدی
سبدی - بسته 100 گرمی
3,400 تومان
گیلاسی
گیلاسی - بسته 100 گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
گردویی
گردویی
4,500 تومان
نیزه ای
نیزه ای
3,000 تومان
برگ رز شفاف
برگ رز - بسته 100 گرمی
3,000 تومان
برگ پیچ شفاف
برگ پیچ - بسته 100 گرمی
3,000 تومان