امروز یکشنبه 03 شهریور 1398

لوازم گلهای کریستالی

گردویی
گردویی-بسته 250 گرمی
5,000 تومان
نیزه ای
نیزه ای- بسته 100 گرمی
4,500 تومان
برگ رز شفاف
برگ رز - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
برگ پیچ شفاف
برگ پیچ - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
برگ سرخس
برگ سرخس - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
برگ مو شفاف
برگ مو - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
تمشکی شفاف
تمشکی شفاف - بسته 10 گرمی
1,500 تومان
برگ هلو
برگ هلو - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
کاسبرگ
کاسبرگ - بسته 100 گرمی
4,000 تومان
گلبرگ قاشقی بزرگ مات
گلبرگ قاشقی بزرگ مات بسته 50 گرمی
4,500 تومان
گلبرگ قاشقی متوسط مات
گلبرگ قاشقی متوسط مات بسته 50 گرمی
2,500 تومان
گلبرگ قاشقی کوچک مات
گلبرگ قاشقی ریز مات بسته 50 گرمی
4,500 تومان
موجود نيست