امروز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

لوازم گلهای کریستالی

گلبرگ رز وحشی متوسط مات
گلبرگ رز وحشی متوسط مات بسته 50 گرمی
4,500 تومان
گلبرگ رز وحشی ریز مات
گلبرگ رز وحشی ریز مات بسته 50 گرمی
4,500 تومان
موجود نيست
شکوفه ریز مات
شکوفه ریز مات بسته 50 گرمی
2,500 تومان
برگ رز  مات
برگ رز مات بسته 100 گرمی
3,800 تومان
برگ شقایق مات
برگ شقایق مات بسته 100 گرمی
3,750 تومان
موجود نيست
برگ هلو بزرگ مات
برگ هلو بزرگ مات بسته 100 گرمی
3,800 تومان
برگ پیچ مات
برگ پیچ مات بسته 100 گرمی
3,800 تومان
برگ سرخس مات
برگ سرخس مات بسته 100 گرمی
3,800 تومان
برگ شمعدانی
برگ شمعدانی مات خارجی بسته 100 گرمی
4,800 تومان
موجود نيست
مارگریت سرامیکی
مارگریت سرامیکی بسته 100 گرمی
4,400 تومان
گلبرگ قاشقی بزرگ صدفی
گلبرگ قاشقی بزرگ صدفی بسته 100 گرمی
3,800 تومان
گلبرگ قاشقی متوسط صدفی
گلبرگ قاشقی متوسط صدفی بسته 100 گرمی
3,800 تومان