امروز دوشنبه 18 آذر 1398

لوازم شمع سازی

پروانه پولکی
پروانه پولکی رنگارنگ- بسته10 گرمی
3,000 تومان
بوته رزماری
بوته رزماری
500 تومان
بوته ریحان
بوته ریحان
500 تومان
قالب خروس
قالب خروس دو تکه
3,000 تومان
موجود نيست
رنگ پودری فلورنست شمع سازی
رنگ پودری فلورنست شمع سازی - 10 گرم
3,000 تومان
تشتک وارمر
تشتک وارمر- بسته 10 تایی
1,500 تومان
موجود نيست
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
16,500 تومان
موجود نيست
اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
6,000 تومان
نمک براکس
نمک براکس- 60 میل
10,500 تومان
فتیله آماده
فتیله پارافین خورده - بسته 5 متری
7,500 تومان
فتیله متوسط
فتیله متوسط - بسته 10 متری
1,500 تومان