امروز جمعه 02 اسفند 1398

لوازم شمع سازی

قلب کریستالی
قلب کریستالی بسته 5 تایی
2,000 تومان
صدف متوسط
صدف متوسط بسته 10 تایی
12,000 تومان
شات شیشه ای
شات شیشه ای
2,000 تومان
قالب موش سیلیکونی
قالب موش سیلیکونی - دست ساز
50,000 تومان
قالب ماکارون سیلیکونی
قالب ماکارون سیلیکونی - دست ساز
43,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- بنفش
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- بنفش
12,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- زرد
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- زرد
12,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- قرمز
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- قرمز
12,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- سبز
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- سبز
12,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- آبی
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- آبی
12,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت-نارنجی
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- نارنجی
12,000 تومان
ترک شیشه گاندو
ترک شیشه گاندو- 120 میل
30,000 تومان