امروز پنجشنبه 15 خرداد 1399

لوازم شمع سازی

قالب شش ضلعی
قالب شش ضلعی
3,800 تومان
رنگدانه شمع سازی متالیک مسی
رنگدانه شمع سازی متالیک مسی کامران
11,500 تومان
قلب کریستالی
قلب کریستالی بسته 5 تایی
2,000 تومان
صدف متوسط
صدف متوسط بسته 10 تایی
12,000 تومان
موجود نيست
شات شیشه ای
شات شیشه ای
2,000 تومان
قالب موش سیلیکونی
قالب موش سیلیکونی - دست ساز
50,000 تومان
قالب ماکارون سیلیکونی
قالب ماکارون سیلیکونی - دست ساز
43,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- بنفش
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- بنفش
15,000 تومان
موجود نيست
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- زرد
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- زرد
15,000 تومان
موجود نيست
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- قرمز
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- قرمز
15,000 تومان
موجود نيست
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- سبز
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- سبز
15,000 تومان
رنگ خمیری شمع سازی فلورسنت- آبی
رنگ خمیری شمع سازی سوداکو فلورسنت- آبی
15,000 تومان
موجود نيست