لوازم شمع سازی - لوازم شمع سازی
امروز دوشنبه 29 امرداد 1397

لوازم شمع سازی

قالب خروس
قالب خروس دو تکه
3,000 تومان
موجود نيست
رنگ پودری فلورنست شمع سازی
رنگ پودری فلورنست شمع سازی - 10 گرم
2,500 تومان
تشتک وارمر
تشتک وارمر- بسته 10 تایی
1,500 تومان
موجود نيست
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
1,500 تومان
نمک براکس
نمک براکس- 60 میل
3,000 تومان
موجود نيست
فتیله آماده
فتیله بوراکس خورده - بسته 5 متری
1,000 تومان
موجود نيست
فتیله متوسط
فتیله متوسط - بسته 10 متری
1,000 تومان
اسانس شمع
اسانس شمع - 10 میل
4,500 تومان
موجود نيست
پارافین  تخته ای
پارافین جامد تخته ای - کیلویی
6,300 تومان
پارافین مایع
پارافین مایع
3,000 تومان
موجود نيست