امروز سه شنبه 28 خرداد 1398

لوازم شمع سازی

قالب خروس
قالب خروس دو تکه
3,000 تومان
موجود نيست
رنگ پودری فلورنست شمع سازی
رنگ پودری فلورنست شمع سازی - 10 گرم
3,000 تومان
تشتک وارمر
تشتک وارمر- بسته 10 تایی
1,500 تومان
موجود نيست
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
6,600 تومان
نمک براکس
نمک براکس- 60 میل
10,500 تومان
فتیله آماده
فتیله پارافین خورده - بسته 5 متری
3,750 تومان
فتیله متوسط
فتیله متوسط - بسته 10 متری
1,000 تومان
اسانس شمع
اسانس شمع - 10 میل
10,500 تومان
موجود نيست
پارافین  تخته ای
پارافین جامد تخته ای - کیلویی
18,800 تومان
پارافین مایع
پارافین مایع- 120 میل
7,500 تومان