امروز یکشنبه 03 شهریور 1398

لوازم شمع سازی

قالب هرمی چهار وجهی
قالب هرمی چهار وجهی
6,750 تومان
قالب هرمی سه  وجهی
قالب هرمی سه وجهی
2,000 تومان
موجود نيست
قالب سیلیکونی ستاره
قالب سیلیکونی ستاره
6,000 تومان
موجود نيست
قالب استوانه 3 سایز
قالب استوانه 3 سایز
38,000 تومان
قالب استوانه 4 تایی
قالب استوانه 4 تایی
16,500 تومان
قالب مکعب 3 سایز
قالب مکعب 3 سایز
40,000 تومان
قالب مکعب 4 تایی
قالب مکعب 4 تایی
16,500 تومان
قالب استوانه فلزی 4
قالب استوانه فلزی 4
4,500 تومان
موجود نيست
قالب سیلیکونی رز تکی
قالب سیلیکونی رز تکی
2,000 تومان
موجود نيست
قالب گوی 5
قالب گوی 5- فلزی
8,000 تومان
قالب گوی 8
قالب گوی 8 - فلزی
13,650 تومان
قالب گوی 10
قالب 10 گوی - فلزی
15,750 تومان