امروز دوشنبه 03 اردیبهشت 1397

لوازم پتینه و نماکاری

رنگ اکرولیک  ساده سوداکو - پرتقالی
اکرولیک ساده - پرتقالی
2,200 تومان
رنگ اکرولیک  ساده سوداکو - گلبهی
اکرولیک ساده -گلبهی
2,600 تومان
رنگ اکرولیک  ساده سوداکو - نارنجی
اکرولیک ساده - نارنجی
2,200 تومان
رنگ اکرولیک  متالیک سوداکو - طلایی کاهی
اکرولیک متالیک سوداکو - طلایی کاهی 120 میل
7,200 تومان
موجود نيست
رنگ اکرولیک  متالیک سوداکو - طلایی روشن
اکرولیک متالیک سوداکو - طلایی روشن120 میل
7,200 تومان
رنگ اکرولیک  متالیک سوداکو - طلایی رویال
اکرولیک متالیک سوداکو - طلایی رویال -120 میل
7,200 تومان
رنگ اکرولیک  متالیک سوداکو - سبز روشن
اکرولیک متالیکسوداکو 250 میل - سبز رنگ سال 2017
12,000 تومان
وارنیش پایه تینر مات
وارنیش پایه تینر (پایه حلال)
3,000 تومان
وارنیش پایه آب براق
وارنیش پایه آب (اکرولیک) براق 250 میل
10,800 تومان
آینه شکسته قرمز
آینه شکسته صفحه ای نامنظم قرمز
12,000 تومان