امروز یکشنبه 28 مهر 1398

لوازم ساخته های نمدی

کاتر گرد
کاتر گرد
37,500 تومان
موجود نيست
حلقه جاکلیدی
حلقه جاکلیدی - بسته 2 تایی
1,500 تومان
دکمه آهن ربایی نیکل بزرگ
دکمه آهن ربایی بزرگ نیکل - 5 تایی
3,000 تومان
دکمه آهنربایی نیکل - کوچک
دکمه آهنربایی کوچک نیکل - 5 تایی
3,000 تومان
سوزن شبه قالی دسته دار
سوزن شبه قالی دسته دار
4,500 تومان
موجود نيست
سوزن کچه
سوزن کچه بسته 7 تایی
10,500 تومان
موجود نيست
برس و سوزن کچه دوزی
برس و سوزن کچه دوزی
51,000 تومان
موجود نيست
مروارید سایز 6
مروارید سایز 6
3,000 تومان
مروارید سایز 5
مروارید سایز 5
1,500 تومان
موجود نيست
مروارید پلاستیکی سایز 3
مروارید پلاستیکی سایز 3
1,000 تومان
نخ عمامه  کرم
نخ عمامه خارجی کرم
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  آبی
نخ عمامه خارجی آبی
2,000 تومان
موجود نيست