امروز جمعه 28 شهریور 1399

لوازم ساخته های نمدی

حلقه  پلاستیکی
حلقه پلاستیکی قطر4 - بسته 10 تایی
5,000 تومان
پروانه پولکی
پروانه پولکی رنگارنگ- بسته10 گرمی
3,000 تومان
کاتر گرد
کاتر گرد
37,500 تومان
موجود نيست
حلقه جاکلیدی
حلقه جاکلیدی - بسته 2 تایی
1,500 تومان
دکمه آهن ربایی نیکل بزرگ
دکمه آهن ربایی بزرگ نیکل - 5 تایی
3,000 تومان
دکمه آهنربایی نیکل - کوچک
دکمه آهنربایی کوچک نیکل - 5 تایی
3,000 تومان
موجود نيست
سوزن شبه قالی دسته دار
سوزن شبه قالی دسته دار
4,500 تومان
موجود نيست
سوزن کچه
سوزن کچه بسته 7 تایی
10,500 تومان
موجود نيست
برس و سوزن کچه دوزی
برس و سوزن کچه دوزی
51,000 تومان
موجود نيست
مروارید بندی سایز 6
مروارید بندی سایز 6
3,000 تومان
مروارید سایز 5
مروارید سایز 5
1,500 تومان
موجود نيست
مروارید بندی سایز 4
مروارید بندی سایز 4
2,500 تومان