امروز سه شنبه 06 اسفند 1398

لوازم خمیر چینی

حلقه  پلاستیکی
حلقه پلاستیکی قطر 4
5,000 تومان
دنیای هنر عروسک سازی با خمیر ایتالیایی
دنیای هنر عروسک سازی با خمیر ایتالیایی- نیلوفر کهنود
3,800 تومان
موجود نيست
ابزار شماره 11 خمیر چینی
ابزار شماره 11 خمیر چینی
2,500 تومان
بسته 12تایی رنگ روغن کیمیا
بسته 12تایی رنگ روغن کیمیا
60,000 تومان
چسب چوب سوداکو
چسب چوب سوداکو 125 میل
6,000 تومان
وازلین- گلیسیرین
وازلین+ گلیسیرین
6,500 تومان
نشاسته ذرت
نشاسته ذرت - 470 گرمی
4,000 تومان
موجود نيست
ابزار خمیر چینی
ابزار خمیر چینی - 9 تکه
30,000 تومان
موجود نيست
سنبه گل چینی
سنبه گل چینی - 12 سایز
7,500 تومان
موجود نيست