امروز یکشنبه 28 مهر 1398

ابزار و لوازم جانبی

کاتر گرد
کاتر گرد
37,500 تومان
موجود نيست
تیغ کاتر
تیغ کاتر بزرگ
4,000 تومان
کاتر سربی بزرگ
کاتر بزرگ
7,000 تومان
کاتر سربی  کوچک
کاتر کوچک
5,000 تومان
کاتر طراحی قلمی
کاتر طراحی - قلمی
15,000 تومان
موجود نيست
تفنگ حرارتی بزرگ
تفنگ حرارتی بزرگ
17,600 تومان
موجود نيست
چسب حرارتی  باریک بیرنگ
چسب حرارتی باریک بیرنگ
1,000 تومان
موجود نيست
چسب حراراتی باریک  زرد رنگ
چسب حراراتی باریک - زرد رنگ صنعتی
1,500 تومان