امروز شنبه 28 مهر 1397

ابزار و لوازم جانبی

تیغ کاتر
تیغ کاتر بزرگ
4,000 تومان
کاتر سربی بزرگ
کاتر بزرگ
7,000 تومان
کاتر سربی  کوچک
کاتر کوچک
5,000 تومان
کاتر طراحی
کاتر طراحی - قلمی
7,500 تومان
موجود نيست
تفنگ حرارتی بزرگ
تفنگ حرارتی بزرگ
17,600 تومان
چسب حرارتی  باریک بیرنگ
چسب حرارتی باریک بیرنگ - بسته 5 تایی
1,800 تومان
موجود نيست
چسب حراراتی باریک  کرم رنگ
چسب حراراتی باریک - کرم رنگ
4,000 تومان