امروز شنبه 24 آذر 1397

ابزار و لوازم جانبی

کاتر گرد
کاتر گرد
37,500 تومان
تیغ کاتر
تیغ کاتر بزرگ
4,000 تومان
کاتر سربی بزرگ
کاتر بزرگ
7,000 تومان
کاتر سربی  کوچک
کاتر کوچک
5,000 تومان
کاتر طراحی قلمی
کاتر طراحی - قلمی
15,000 تومان
تفنگ حرارتی بزرگ
تفنگ حرارتی بزرگ
17,600 تومان
چسب حرارتی  باریک بیرنگ
چسب حرارتی باریک بیرنگ - بسته 5 تایی
1,800 تومان
موجود نيست
چسب حراراتی باریک  کرم رنگ
چسب حراراتی باریک - کرم رنگ
4,000 تومان